Úradné preklady robíme rýchlo a bez zbytočných príplatkov

Pri úradných prekladoch klienti potrebujú nielen dokument preložiť, ale aj poradiť. Našu jazykovú školu vedie úradná prekladateľka a tlmočníčka Mgr. Silvia Holéczyová, ktorá vám úradný preklad zabezpečí a všetko vysvetlí.

 • Široké portfólio jazykov úradných prekladov
  angličtina, nemčina, ruština, ukrajinčina, maďarčina a čeština.
 • Viac ako 9-ročné skúsenosti s úradnými prekladmi
  prekladáme rodné listy, vysvedčenia, výpisy známok, výučné listy, registre trestov a  obchodné zmluvy
 • Konzultácie s odborníkmi v oblastiach, z ktorých text pochádza
  odborníci z oblasti medicíny, práva, marketingu, techniky a farmaceutiky
 • Atraktívna cena 1 normostranu
  (1800 znakov s medzerami) úradného prekladu

...

Jazyková škola Your Choice je jedinou jazykovou školou v Trnave, ktorá zabezpečuje úradné a odborné preklady a tmočenie vo vlastnej réžii. Kontaktujte nás na info@yourchoice.sk alebo na 033 535 0474.