Giving a Presentation Like a Pro

Nachádzate sa tu

Prezentovanie v cudzom jazyku môže byť naozajstnou výzvou. Musíte si zapamätať nielen obsah svojej prezentácie, ale zároveň si musíte byť istí, že ste pre svoje publikum zrozumiteľný. Naučíte sa frázy a slovné spojenia, s ktorými sa budete vedieť sústrediť na svoju prezentáciu, precvičíte si techniky ako do nej vtiahnuť publikum a zakončiť svoju reč ako víťaz. 

Pre koho je kurz určený:

 • máte dobrú angličtinu ale chýbajú vám tieto zručnosti v cudzom jazyku
 • chcete v prezentácii znieť a pôsobiť prirodzene
 • idete prezentovať na konferenciu a chcete si byť istí, že vám všetci budú rozumieť

Workshopy a teambuildingy v angličtine vedie úradná prekladateľka a tlmočníčka Mgr. Silvia Holéczyová s 12-ročnou praxou pri realizovaní workshopov v angličtine, ktorú pri komunikačných aktivitách dopĺňa skúsený native speaker.


Po absolvovaní tohto workshopu budete vedieť:

 • efektívne prezentovať
 • používať správny jazyk na to, aby ste vedeli popísať slidy v prezentácii
 • mať pod kontrolou časť otázok a odpovedí

Pred workshopom bude zrealizovaná analýza potrieb, na základe ktorej sa skonkretizuje náplň pre daných účastníkov.

 

Giving a Presentation Like a Pro I.

Úvod, príprava bodov, prezentovanie čísel. Silný začiatok, upútanie pozornosti cez príbeh, v jednoduchosti je krása, spojte sa so svojím publikom.

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

 

Giving a Presentation Like a Pro II.

Zhrnutie a záver prezentácie, otázky a odpovede.

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

 

Giving a Presentation Like a Pro III.

Praktická časť – príprava celej prezentácie, nahrávanie, analýza chýb a ich odstránenie, tipy ako zvládnuť prezentáciu ako profík.

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

Benefity služby

Služba s veľkou pridanou hodnotou
Komunikácia v angličtine
Pripravené na mieru pre zákazníka
Individuálne spracované reporty

Povedali o nás

Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o tento workshop, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.