Úradné preklady

Nachádzate sa tu

Úradné preklady u odborníkov, rýchlo a bez príplatkov 

Your Choice vedie úradná prekladateľka a tlmočníčka Silvia Holéczyová s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti úradných prekladov. Pokiaľ potrebujete pomoc odborníkov, ste na správnej adrese.

  • Ponúkame úradné preklady vo viac ako 20 jazykoch 
  • Spolupracujeme s 20 úradnými prekladateľmi
  • Úradné preklady z a do angličtiny pripravuje interná úradná prekladateľka
  • Ctíme termín dodania
  • Ku klientovi pristupujeme s individuálnou starostlivosťou 
  • Pripravujeme preklady všetkých typov dokumentov
  • Konzultujeme s odborníkmi v rôznych oblastiach

Ako vyzerá proces tvorby úradných prekladov? Prečítajte si 

Úradné preklady, alebo niekedy nazývané súdne preklady, sú preklady, ktoré môže pripravovať iba úradný prekladateľ s tzv. okrúhlou pečiatkou. Proces prípravy je iný ako pri bežných prekladoch.

Originál alebo overená kópia prekladaného dokumentu sa preloží do daného jazyka, vytlačí a spojí s pôvodným dokumentom. V praxi to znamená, že na začiatku je tzv. predná strana so základnými údajmi o preklade, nasleduje originálny dokument, potom preklad úradného prekladateľa a nakoniec tzv. doložka, ktorá vyhlasuje, že úradný prekladateľ je zapísaný pod svojím číslom v databáze Ministerstva spravodlivosti SR.

Dokument sa zviaže trojfarebnou stuhou a na zadnej strane zviazaného dokumetnu úradný prekladateľ odtlačí dve pečiatky. Takto pripravený dokument môže klient využiť na úradné účely na Slovensku alebo v zahraničí . 

Skúsenosti s dvadsiatimi jazykmi

Doteraz sme prekladali z a do týchto jazykov: angličtina, nemčina, španielčina, ruština, francúzština, slovenčina, maďarčina, taliančina, holandčina, nórština, poľština, kórejčina, japončina, čínština, srbčina, slovinčina, bulharčina, rumunčina, ukrajinčina, švédčina, fínčina. 

Viac ako dvanásťročné skúsenosti s úradnými prekladmi

Prekladáme všetky typy úradných dokumentov: rodné listy, vysvedčenia, výpisy známok, sobášne listy, výučné listy, registre trestov, obchodné zmluvy a iné listiny. 

Konzultácie s odborníkmi z rôznych oblastí

Pri prekladoch konzultujeme s odborníkmi z oblasti medicíny, práva, marketingu, techniky a farmaceutiky.

...

Jazyková škola Your Choice je jedinou jazykovou školou v Trnave, ktorá zabezpečuje úradné a odborné preklady a tlmočenie vo vlastnej réžii. Kontaktujte nás na hello@yourchoice.sk alebo na telefónnom čísle 0911 667 274.

Benefity služby

Rýchle a precízne dodanie
Osobná komunikácia s klientom
Služby prispôsobené klientovi
Komplexné jazykové služby

Povedali o nás

Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o úradné preklady, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám s cenovou ponukou a termínom dodania.