Odborné a úradné tlmočenie

Nachádzate sa tu

Tlmočenie pre spokojných klientov už od roku 2004

Your Choice vedie úradná prekladateľka a tlmočníčka Silvia Holéczyová, ktorá dohliada na kvalitu dodávanej služby pre klientov.

 • Poskytujeme úradné i neúradné tlmočenia v rôznych svetových jazykoch  
 • Tlmočíme na svadbách, úradoch, súdoch, polícii, obchodných stretnutiach, konferenciách, technických obhliadkach a valných zhromaždeniach, či pri súkromných udalostiach
 • Máme viac ako 10 ročné skúsenosti 
 • Ctíme dohodnutý termín dodania a želania klienta
 • Vždy a za každých okolností sa snažíme podať príjemný a profesionálny tlmočnícky výkon 
 • Terminológiu tlmočenia konzultujeme s odborníkmi v rôznych oblastiach

Zabezpečili sme tieto odborné tlmočenia

 • obchodné a manažérske stretnutia (Pivovary Topvar, Generali Slovensko)
 • stretnutia zahraničných predstaviteľov so štátnymi orgánmi (Pivovary Topvar, Samsung Electronics LCD Slovakia, Granvia Operations)
 • firemné prezentácie v angličtine (TNS SK)
 • technické obhliadky stavieb zahraničných investorov (ŽS Brno, Granvia Operations, Arcadis Geotechnika)
 • popisy strojného zariadenia (Toma Industries)
 • medzinárodné konferencie (Trnavský samosprávny kraj)
 • a mnohé ďalšie

...

Jazyková škola Your Choice je jedinou jazykovou školou v Trnave, ktorá zabezpečuje úradné a odborné preklady a tlmočenie vo vlastnej réžii. Kontaktujte nás na hello@yourchoice.sk alebo na telefónnom čísle 0911 667 274.

Benefity služby

Rýchlosť dodania
Služby s veľkou pridanou hodnotou
Osobná komunikácia s klientom
Služby prispôsobené klientovi

Povedali o nás

So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o odborné alebo úradné tlmočenie, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám s cenovou ponukou a špecifikáciou.