Preklad vám urobí váš známy? Áno, ale kvalita je otázna

Ak si dáte text prekladať známemu, ktorý vie cudzí jazyk, vo väčšine prípadov to nedopadne dobre. Na to, aby ste kvalitne prekladali, totiž musíte mať vzdelanie a hlavne prax.

Ako to robíme v Your Choice?

 • Naše preklady robíme metódou 4 očí
  Na preklade robí 1 prekladateľ a preklad VŽDY kontroluje iný prekladateľ so 6-ročnými skúsenosťami. Takto sa vyhýbame chybám v prekladoch, ktoré jediný prekladateľ nemusí odhaliť.
 • Kontrola prekladov do angličtiny
  preklady do angličtiny vždy kontroluje úradná prekladateľka. Tým je zaručená najvyššia kvalita prekladu
 • Kontrola native speakrom v prípade požiadavky klienta
  Ak má klient záujem, preklad môže za príplatok skontrolovať native speaker. Na proofreading využívame služby profesora, ktorý je v Kanade.
 • Preklady do slovenčiny
  Preklady kontroluje úradná prekladateľka alebo prekladateľ so 6-ročnou praxou. Výsledný text prechádza štylistickými zmenami.
 • Konzultácie s odborníkmi
  Výsledné texty konzultujeme s odborníkmi v oblastiach, z ktorých text pochádza (medicína, právo, marketing, technika a pod.).
 • Jazyky úradných prekladov
  Úradné preklady zabezpečujeme z a do angličtiny, nemčiny, ruštiny, ukrajinčiny, maďarčiny a češtiny. Prekladáme rodné listy, vysvedčenia, výučné listy, registre trestov, obchodné zmluvy, atď.

Vyskúšajte si nás

1 normostranu odborného prekladu urobíme pre vašu spoločnosť zadarmo.

...

Jazyková škola Your Choice je jedinou jazykovou školou v Trnave, ktorá zabezpečuje úradné a odborné preklady a tmočenie vo vlastnej réžii. Kontaktujte nás na info@yourchoice.sk alebo na 033 535 0474.