ZÁPIS DO KURZU

Máte záujem o jazykový kurz? Pozrite si rozvrh kurzov a prihláste sa.

Vyberte si kurz z rozvrhu

Naša jazyková škola je iná ako tradičné školy

Your Choice - jazyková škola Trnava Silvia vedie špecializovaný workshop poisťovníckej angličtiny Ľudia v Your Choice
Lektori v priestoroch jazykového inštitútu Your Choice Silvia Holéczyová vedie workshop v Generali Slovensko Naši lektori


1. Nie sme iba jazyková škola. Našim klientom poskytujeme kompletné jazykové služby

  • výučba cudzích jazykov (všeobecnú a obchodnú EN a DE)

pre klientov Faurecia Slovakia, Pivovary Topvar, Generali Slovensko, Decom, Saint-Gobain a mnohých ďalších

  • špecializované jazykové kurzy

zamerané na financie, marketing, logistiku, účtovníctvo, controlling, techniku
pre klientov Faurecia Slovakia, Generali Slovensko, MO Slovakia, Slovak Telekom a mnohých ďalších

  • komunikačné workshopy v angličtine

- Tipy a triky pre skvelú prezentáciu v angličtine
- Vedenie obchodných stretnutí a vyjednávania v angličtine
- Angličtina v poisťovníctve
- Angličtina pre controlling

pre klientov Generali Slovensko,Slovak Telekom a odbornú verejnosť

  • odborné a úradné preklady

financie, marketing controlling, právne dokumenty, technika
pre klientov Accenture, Best Hotel Properties, Generali Slovakia, SFM Group, TNS SK a mnohých ďalších

  • tlmočenie a úradné tlmočenie

pre verejnosť (svadby, súdne pojednávania), vlané zhromaždenia firiem

  • e-learning

jazykové kurzy pre mierne, stredne a vyšších pokročilých v EN a DE, odborné kurzy (príprava CV, ako správne telefonovať, ako správne písať emaily, pracovný pohovor) v EN a DE
pre klienta: Pivovary Topvar

2. pri prekladoch využívame "metódu 4 očí" podľa smernice EÚ o prekladoch

Na prekladoch robia minimálne dvaja prekladatelia.Tým sa odlišujeme od väčšiny prekladateľských agentúr. Preto sa nám nestáva, aby v preklade boli nejaké chyby. Tie sa samozrejme bežne vyskytujú, keď na preklade robí iba jeden človek.

3. kontrola prekladu z a do EN úradnou prekladateľkou

V prípade prekladu do angličtiny ho vždy kontroluje úradná prekladateľka a tlmočníčka do angličtiny. Tým zaručujeme najvyššu kvalitu prekladov, ktoré odovzdávame klientovi.
V prípade prekladu do slovenčiny preklad prechádza štylistickou úpravou. Na nej robí prekladateľ so 6-ročnou prekladateľskou praxou.

4. špecializované kurzy

Naši lektori a lektorky nadobúdajú poznatky na špecializovaných workshopoch, ktoré pre svojich zamestnancov pravidelne pripravujeme. Na tieto workshopy prizývame odborníkov na jednotlivé oblasti biznisu.

Mám záujem o stretnutie

Naši klienti sa radi vzdelávajú aj cez email. Chcete k nim patriť?
Poslať