Pracujeme pre jazykovú školu Your Choice

Silvia Holéczyová

Pozícia: úradná prekladateľka

Krátke resumé: s angličtinou pracuje od svojich 14 rokov. Študovala na súkromnej college vo Virgínii. Učí business a právnickú angličtinu. Prekladá dokumenty z oblasti stavebníctva a práva.

Špecializácia: tréningy a koordinácia lektorov

Mám otázku

Igor Holéczy

Pozícia: konateľ spoločnosti

Krátke resumé: Vyštudoval Ekonomickú univerzitu a anglický jazyk na UCm v Trnave. 10 rokov pracoval v medzinárodných spoločnostiach. Prekladá finančné a marketingové texty.

Špecializácia: marketing, ekonomické preklady

Mám otázku

Patrícia Beňovičová

Pozícia: lektor

Krátke resumé: Je študentkou práva a absolventkou Masmediálnej komunikácie na UCM. Má certifikát CAE, prípravu ktorého absolvovala v našom inštitúte. Je obľúbenou destináciou je Španielsko.

Špecializácia: všeobecné a detské kurzy

Mám otázku

Andrea Kyslanová

Pozícia: lektor

Krátke resumé: Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave, odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo anglického a španielskeho jazyka. Pre Your Choice pracuje v Bratislave, kde má na starosti nielen výučbu, ale aj komunikáciu s klientmi.

Špecializácia: business a všeobecná angličtina, všeobecná španielčina

Mám otázku

Vlasta Osuská

Pozícia: asistentka pre financie

Krátke resumé: Pre Your Choice pracuje od 2010 roku. Jej úlohou sú najmä finančné výkazy, dochádzka lektorov a vyúčtovania kurzov. Bez jej koláčov si pondelok nevieme predstaviť.

Špecializácia: mzdy a asistentské práce

Mám otázku