Silvia

Nachádzate sa tu

Odborné znalosti v angličtine využívam každodenne

Vyštudovala učiteľstvo angličtina a dejepis na FF UCM v Trnave.

  • absolvovala ročný štúdijný pobyt na Randolph-Macon Woman´s College
  • študovala americkú kultúru a históriu, literatúru, dejiny Latinskej Ameriky
  • od roku 2006 je úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou pre anglický jazyk
  • 12-ročné manažérske skúsenosti
  • neustále prináša novinky v oblasti vzdelávania
  • venuje sa odbornému zameraniu pre manažérov a výkonných pracovníkov 
  • vedie odborné worshopy v oblasti poisťovníctva, prezentácií a právnickej angličtiny
Pozícia
CEO a Partner
Zameranie
Workshopy v angličtine

Povedali o lektorovi

Silvia Holéczyová a Your Choice je naším dlhodobým dodávateľom pri špecializovaných, na mieru šitých workshopoch, ako je napríklad Insurance English, Prezentačné zručnosti alebo Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní.

Prihlásenie na kurz