Silvia

Nachádzate sa tu

Odborné znalosti v angličtine využívam každodenne

Vyštudovala učiteľstvo angličtina a dejepis na FF UCM v Trnave.

  • Absolvovala ročný štúdijný pobyt na Randolph-Macon Woman´s College.
  • Študovala americkú kultúru a históriu, literatúru, dejiny Latinskej Ameriky.
  • Od roku 2006 je úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou pre anglický jazyk.
  • Disponuje 12-ročnými manažérskymi skúsenosťami.
  • Neustále prináša novinky v oblasti vzdelávania.
  • Venuje sa odbornému zameraniu pre manažérov a výkonných pracovníkov.
  • Vedie odborné worshopy v oblasti poisťovníctva, prezentácií a právnickej angličtiny.
Pozícia
CEO a Partner
Zameranie
Workshopy v angličtine

Povedali o lektorovi

Silvia Holéczyová a Your Choice je naším dlhodobým dodávateľom pri špecializovaných, na mieru šitých workshopoch, ako je napríklad Insurance English, Prezentačné zručnosti alebo Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní.

Prihlásenie na kurz