Jazykový certifikát je voľbou do budúcnosti

Nachádzate sa tu

Certifikát z angličtiny zvyšuje šance študentov na štúdium a prácu v zahraničí. Tu je päť dôvodov, prečo si vybrať jazykový certifikát. 

 • Tri dievčatá získali jazykový certifikát
  Ústna časť jazykového certifikátu
  Lenka vedie jazykový kurz na jazykový certifikát
  Komisia bez stresov
  Lektor, ktorý študenta pripravoval na jazykovom kurze, skúša na ústnej skúške.
  • Koniec bifľovaniu 
   Jazykové certifikáty zachytávajú komunikáciu z reálneho života.
   • Odborníci v Anglicku 
    Písomné testy a nahrávky sledujú v Londýne jazykoví experti.
    • Maturita o rok skôr 
     Tretiaci sa si robia jazykový certifikát v júni a štvrtáci v novembri.
     • Uznávané v zahraničí 
      Pre štúdium alebo prácu v zahraničí je jazykový certifikát najlepšia voľba.

     Vzdelávacia organizácia City & Guilds má vyše 130-ročnú históriu. Ročne si jazykový certifikát City & Guilds robí niekoľko miliónov ľudí a popularita certifikátov z angličtiny každoročne rastie o 30%.


     Z čoho sa skladá príprava a skúška?

      Ukážka jazykového certifikátu City & GuildsZáujemca o maturitu s jazykovým certifikátom, príde do jazykovej školy Your Choice a otestuje si úroveň angličtiny.

      Po zadelení do jazykového kurzu sa zvyčajne 1-3 semestre, čiže 32-96 hodín pripravuje na jazykový certifikát.

      Po skúške sa v ten istý deň kuriérom posielajú dokumenty zo skúšky do City & Guilds v Anglicku, kde ich hodnotia nezávislí testujúci.

      Do šiestich týždňov jazyková škola dostáva certifikáty z angličtiny jednotlivých študentov. Your Choice dá urobiť notársku kópiu a úradný preklad diplomu. Originál si študent ponechá a úradný preklad odovzdá riaditeľstvu školy.