MÁTE OTÁZKU?
Poslať

Jazykový audit: Hĺbková analýza s riešením pre vaše jazykové kurzy

Chcete poznať presnú úroveň jazykovej úrovne svojich zamestnancov?

Ponúkame spoločnostiam jazykový audit, unikátny nástroj na presné určenie jazykových znalostí zamestnancov podľa Európskeho referenčného rámca (CEF).

Nejde pritom len o zistenie aktuálneho stavu. Prostredníctvom jazykového auditu navrhujeme:

  • ktoré zložky jazyka je potrebné zlepšiť
  • poradie, v ktorom je potrebné ich zlepšovať
  • spôsoby ako efektívne zvýšiť jazykovú úroveň Vašich zamestnancov


Keďže sme certifikovaný partner medzinárodnej spoločnosti City & Guilds, do jazykového auditu sme zakomponovali aj prvky týchto jazykových testov.

Sledujeme tieto zložky jazyka: Ukážka časti grafického výstupu jazykového auditu:
  • rozprávanie
  • porozumenie písomnému textu
  • písomný prejav
  • porozumenie hovorenému slovu
  • využívanie aktívnej slovnej zásoby
Jazykový audit - špeciazovaný nástroj na analýzu jazykovej úrovne zamestnancov

Mám záujem o
jazykový audit

Naši klienti sa radi vzdelávajú aj cez email. Chcete k nim patriť?
Poslať