Jazykové kurzy pre dospelých

Nachádzate sa tu

Kurzy s  vysoko nadpriemernými výsledkami

Cudzí jazyk sa na týchto hodinách učíte prirodzenou cestou: ako malé dieťa, ktoré najprv počúva, potom opakuje a rozpráva, potom sa učí písať a čítať. Lektor simuluje prostredie v danom jazyku a systémom otázok a odpovedí komunikuje so študentmi, následne študenti medzi sebou. Na hodine sa udržiava svižné tempo hodiny, aby sa študent na 100% sústredil na daný jazyk. 

Gramatika sa učí bez poučiek z kontextu, používajú sa videá, zvukové záznamy, vizuálne pomôcky a množstvo doplnkových materiálov. Slovná zásoba sa nabaľuje kreatívnym spôsobom, výučbu dopĺňame miniprojektami, kreatívnymi zadaniami a aktuálnymi témami. Každý kurz má ciele, ktoré si študujúci spolu s lektorom určia na začiatku kurzu a na konci kurzu ich splnia.

Aj preto je dnes metóda rozšírená vo viac ako 15 krajinách na celom svete a naši študenti dosahujú ďaleko nadpriemerné výsledky. 

Môžete si vybrať z ponuky týchto jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a ruština. Forma vášho štúdia môže byť individuálna, v miniskupinke do 4 študentov alebo formou skupinového kurzu. Vyberte si z ponuky dole ↓

Spokojní klienti