ZÁPIS DO KURZU

Máte záujem o jazykový kurz? Pozrite si rozvrh kurzov a prihláste sa.

Vyberte si kurz z rozvrhu

Filozofia jazykovej školy Your Choice

Pomáhame našim klientom dosiahnuť úspech

Naši klienti sú cieľavedomí ľudia, ktorým cudzí jazyk pomáha presadiť sa v biznise, získať atraktívnu prácu a viesť úspešný život.


Jazykový inštitút Your Choice našim klientom aplikovať svoje skúsenosti z jazyka a pomáhame im tak byť úspešní v biznise.

Kladieme dôraz na to, aby boli všetky zložky jazyka, teda porozumenie, čítanie, slovná zásoba, rozprávanie a písanie v rovnováhe. Nemôžete byť skvelý v rozprávaní a mať písomný prejav na úrovni mierne pokročilého.

Odporúčame, aby ste:

  • aktívne počúvali nahrávky native speakrov (teda nielen vášho lektora) a snažili sa im porozumieť
  • venovali istý čas písaniu. Možno sa to nezdá ale písanie v cudzom jazyku je najťažšou zložkou v rámci jazyka
  • sa v rámci hodiny venovali frázovým slovesám (viete, čo je to talk out of?), kolokáciám (make money but do business) a idiomom (hit the sack). Pozrite sa akýkoľvek film - v dialógoch sa vždy tieto prvky jazyka nachádzajú.
  • prekonali zábrany na hodine rozprávať. Aj s chybami, veď každý sa učí. Na to je na hodine lektor, aby vás korigoval. Funguje to ako s cvičením. Na klavír sa bez cvičenia nenaučíte hrať.

Tieto a mnohé ďalšie veci robíme na našich hodinách. Príďte sa ku nám pozrieť.

Your Choice - jazykový inštitút