WattsEnglish - angličtina s anglickým lektorom

Vaše dieťa je výnimočné, preto si vyžaduje výnimočný prístup. Metóda Wattsenglish ho po anglicky učí prirodzene a nenútene a využíva jeho hravosť a fantáziu.

Wattsenglish

Wattsenglish je britská metodika výučby angličtiny vyvinutá s psychológmi, lingvistami a pedagógmi.

Jej cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa od útleho veku tak, aby dokázalo prirodzene reagovať na cudzinca  a prepínať medzi jazykmi.

Výučba zoznamuje dieťa s človekom z iného prostredia. Ide o pozitívny zážitok prostredníctvom zábavy, hier, aktivít a celej osobnosti lektora.

Základom je bilingválne prostredie a dlhodobosť

Výučba vychádza z poznatkov psycholingvistiky, metóda totiž simuluje bilingválne prostredie, čo je najprirodzenejšie prostredie pro rozvoj cudzieho jazyka.

Dieťa tak dokáže komunikovať bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnymi frázami a prízvukom, pretože je zvyknuté na komunikáciu s cudzincom.

Nejde o jednorazový kurz, ale o dlhodobý koncept. Cieľom nie je, aby sadieťa na konci roka naučilo básničku v angličtin, ale aby vedelo prirodzene reagovať na cudzí jazyk. Je dokázané, že dieťa dosahuje najlepšie výsledky v kontakte s anglicým lektorom.

Najdôležitejšie fakty o WattsEnglish

  • Predstavuje ucelenú metodiku vzdelávania angličtiny pre deti v predškolskom a školskom veku.
  • Bola vyvinutá v spolupráci so psychológmi, pedagógmi a lingvistami.
  • Dieťa sa angličtinu neučí, ale osvojuje si ju prirodzenou cestou, podobne ako materinskú reč, prostredníctvom zážitkov
  • Je to maximálne efektívna metóda. Deti sú schopné eľmi rýchlo samé začať v angličtine komunikovať.
  • Pomáha vytvárať v mozgu dieťaťa ďalšie rečové centrum, ktoré bude využívať celý život.
  • Deti kurzy milujú a angličtina sa pre ne stáva prostriedkom, ako sa spoločne hrať.
  • Metodika je vypracovaná na niekoľko rokov, nejde o jednorazový kurz. Dieťa teda začne v škôlke a odprúča sa pokračovať aj na základnej škole.
...

Ako vyzerá metóda WattsEnglish? Pozrite si ukážku

WattsEnglish je britská metodika výučby angličtiny, ktorou sa za 7 rokov učilo viac ako 8 000 detí v Čechách a na Slovensku. Rozvíja komunikačné schopnosti dieťaťa od útleho veku tak, že dokáže prirodzene reagovať na cudzinca  a prepínať medzi jazykmi.

Tento dlhodobý, päťročný koncept sprostredkúva dieťaťu pozitívny zážitok z angličtiny. Dieťa sa neučí klasickou, pre neho nezáživnou formou, napr. memorovaním. S lektorom a ostatnými deťmi angličtinu zažije, zúčastní sa zaujímavých hier, dynamických aktivít, učí sa viacerými zmyslami a celej osobnosti anglického lektora.

Angličtina sa dá naučiť hrou. Pozrite sa ako...

Príďte na ukážkovú hodinu

Príďte sa pozrieť so svojim synom či dcérou na ukážkovú hodinu a vaše dieťa vám napovie, či sa mu táto hravá metóda páči a či sa chce vrátiť aj nabudúce. Zahláste sa prostredníctvom formuláru vpravo.

...


Detičky učíme angličtinu už od septembra 2012. Ak máte záujem, zatelefonujte nám na 033 535 0474, pošlite nám email info@yourchoice.sk alebo vyplňte horeuvedený formulár.